امام خمینی (س)؛

تحول درونی ملت، منشأ انقلاب اسلامی

انقلاب درونی این ملت موجب شد که این‏‎ ‎‏انقلاب پیدا شد و همان انقلاب درونی آنها و شناخت آنها از اسلام و توجه آنها به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی موجب شد که در تمام این دوره ای که ما در آن هستیم، از اوّلی که قیام شد‏‎ ‎‏و بعد به انقلاب مبدل شد و بعد پیروز شد و تا الآن، روز به روز می بینید که حضور ملت و‏‎ ‎‏تعهد ملت رو به افزایش است.

‏‏من این جشن بزرگ را و فی الحقیقه عید اسلامی بزرگ را بر همۀ ملتهای اسلامی‏‎ ‎‏بلکه محرومان تمام دنیا تبریک عرض می کنم. تبریک برای اینکه این انقلاب، انقلاب‏‎ ‎‏ایران نیست. این انقلاب با انقلابهای سایر کشورها و انقلابهایی که در دنیا اتفاق افتاده‏‎ ‎‏است، فرق دارد. انقلابهایی که در دنیا تا کنون اتفاق افتاده است، قدرت را از دست یک‏‎ ‎‏قدرتمند، یک جابر، به دست یک جابر دیگری که یا مثل این یا بالاتر از این است منتقل‏‎ ‎‏می کردند. شما مطالعه کنید در حال انقلابهایی که در دنیا پیدا شده است یا کودتاهایی که‏‎ ‎‏هر روز واقع می شود و شده است، ببینید که آیا وضع آنجا چطور است؟ جز این است که‏‎ ‎‏با اغفال مردم یک انقلاب پیدا شده است و یک قدرتی را کنار گذاشته اند، یک قدرت‏‎ ‎‏مشابه او یا بدتر از او را سر کار آورده اند؟ هیچ در حال ملتها فرق حاصل نشده است یا‏‎ ‎‏حال ملتها بدتر شده است. این انقلاب فرانسه، آن انقلاب شوروی، مطالعه کنند‏‎ ‎‏اشخاص، ببینند که آیا قبل از این انقلابها چه بوده است و حالا چی هست و آیا به حال‏‎ ‎‏ملتها یک اثری حاصل شده است؟ فکری برای ملتهاشان کرده اند یا همه اش اعمال زور‏ ‏است و قدرت؟ انقلابی که در ایران واقع شد، قبل از انقلاب مهم که کوبنده بود، یک‏‎ ‎‏انقلابی در باطن مردم حاصل شد. آن انقلاب گرایش اقشار ملت به اسلامی که تا این‏‎ ‎‏عصر خصوصاً، در این سده های آخر به طاق نسیان سپرده شده بود و از اسلام جز یک‏‎ ‎‏آداب خشک که هیچ به حال دیگران ضرری نداشت و هیچ در فکر ملتها نبودند، همین‏‎ ‎‏باقی مانده بود. این ملت به خواست خدای تبارک و تعالی و با عنایات خاصۀ او، اول‏‎ ‎‏منقلب شد در معنویات. جوانها از آن حال سابق برگشتند به یک حال اسلامی و فهمیدند‏‎ ‎‏که اسلام چه باید باشد و چه باید بکند، دنبال او آن انقلاب حاصل شد. اگر آن مسئله‏‎ ‎‏حاصل نشده بود، انقلاب اینجا هم مثل یکی از انقلابهای دیگری بود که حالشان را‏‎ ‎‏می بینید و دیدید. آن چیزی که در اینجا حاصل شد و باید او را جزء معجزات، ما حساب‏‎ ‎‏بکنیم، همان انقلاب درونی این ملت بود. انقلاب درونی این ملت موجب شد که این‏‎ ‎‏انقلاب پیدا شد و همان انقلاب درونی آنها و شناخت آنها از اسلام و توجه آنها به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی موجب شد که در تمام این دوره ای که ما در آن هستیم، از اوّلی که قیام شد‏‎ ‎‏و بعد به انقلاب مبدل شد و بعد پیروز شد و تا الآن، روز به روز می بینید که حضور ملت و‏‎ ‎‏تعهد ملت رو به افزایش است. این نه برای انقلاب است، برای انقلاب درونی است.‏‎ ‎(صحیفه امام، ج19،ص478)

تماس با ما
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
تهران خیابان باهنر خیابان یاسر خیابان حسنی‌کیا پلاک ۵۹
تلفن: ۲۲۲۹۰۱۹۱-۰۲۱ الی ۵
فکس: ۲۲۲۹۰۴۷۸
پست الکترونیک: info@icpikw.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی - موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
طراحی و پیاده‌سازی: دفتر فناوری اطلاعات و آمار
All Content by icpikw.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License